1Obo/34/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.06.2016 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr.Hullová
Členovia senátu: JUDr.Izakovičová
JUDr. Moravčíková,PhD.


Účastníci:
SOLVENTIS Koveteléskezelo Korlátolt Felelosségu Társaság, zast. JUDr.Štefan Čakvári, advokát , so sídlom Vazovova 9/A, Bratislava

c/a

ZSNP, a.s., so sídlom Priemyselná 12,Žiar nad Hronom, zast. Advokátska kancelária JUDr.Alena Vyskočilová, s.r.o., so sídlom Banskobystrická 6, Bratislava

o zaplatenie 285 373,83 EUR s prísl.