1Obo/33/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Andrea Moravčíková,Phd.
Účastníci:
Slovak Invest Corporation a.s. Žilina
c/a
JUDr. Eva Háberová, SKP CEEP – Central and East European Properties a.s., ,,v konkurze ˮ

o vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty