1Obo/29/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
1/ Jozef Marko, Nitra
2/ Ľubomír Tichanský, Kolíňany
c/a
Prvý správcovský dom, k. s., Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu EKOSTAV
a. s. Nitra - v likvidácii, Nitra
o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty