1Obo/28/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava
c/a
Ladislav Lengyel, Pionierska 20, Čaňa