1Obo/26/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ing. Tomáš Labay, Bratislava
c/a
JUDr, Michal Pirník
SKP úpadcu Penzión** Eldorádo s. r. o., Prešov
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty