1Obo/24/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Hullová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
DARTS, spol. s r.o. Košice
c/a
Centrálny depozitár cenných papierov SR, Bratislava

o zaplatenie sumy 160 728,21 eur