1Obo/24/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2015 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD


Účastníci:
JUDr. Vladimír Nosko, SKP /ovpvar Irúém BB, s.r.o.
c/a
GASTROFIT, s.r.o. Banská Bystrica
o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Termín zrušený