1Obo/22/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ing. Tibor Bátory,
SKP úpadcu VOMEX s. r. o. v konkurze, Brezno
c/a
JUDr. Miroslav Medveď, Čierny Balog
o zaplatenie 137 775,03 eur

zrušené vyhlasovanie rozhodnutia