1Obo/20/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
AGRO-Golianovo, s. r. o, Golianovo
c/a
JUDr. Július Goga, SKP PD Agrokombinát Dolná Nitra, Veľký Cetín
o vylúčenie vecí zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu