1Obo/19/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Teodor Rolfes, Nitra
c/a
JUDr. Tatiana Šimichrastová, Banská Bystrica
o zaplatenie sumy 4 145,92 eur s príslušenstvom