1Obo/16/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.05.2014 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ing. František Laufik, CSc., Bratislava

c/a

INA Kysuce, a.s., Bratislava

o zaplatenie sumy 165 023,24 eur s prísl.