1Obo/13/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.05.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ladislav Kružlík,SKP úpadcu HYGIA, spol. s.r.o., Bratislava

c/a

Ing. Katarína Zajkoska, Bratislava

o určenie neúčinnosti právneho úkonu