1Obo/12/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Janna Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
JUDr. Darina Gažovská - SKP TORY - leas, spol. s r.o., Košice
c/a
JUDr. Michal Roháč, Košice
o vrátenie sumy 1 200 000 Sk s príslušenstvom