1Obo/1/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Hullová
Členovia senátu: JUDr. Andrea Moravčíková
JUDr. Juraj Seman


Účastníci:
BK INVEST, s.r.o.,Bratislava
c/a
1. Adrián Bednárik AUTOSALÓN SEAT,
Považská Bystrica
2. Obec Ladce,Bratislava