1Obo/1/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.01.2013 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Štefan Šatka
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava
c/a
JUDr. Kozovský-SKP Perspektíva DZP v konkurze a spol.