1Obo/10/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2015 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ružomberská lyžiarska, a. s., Bratislava
c/a
JUDr. Marta Todeková, Dolný Kubín
o zaplatenie 31 515,81 eur s príslušnestvom