1Obo 6/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2015 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jany Hullovej a
JUDr. Andrey Moravčíkovej


Účastníci:
Majetkový holing, a. s., Bratislava
c/a
Mária Šarocká, Prešov a spol.
o zaplatenie sumy 187 412,87 eur s príslušenstvom