1Obo 41/12

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.10.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
c/a
Slovenské elektrárne, a. s.