1Obo 41/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Róbert Číž
c/a
Sei Duk Kim