1Obo 3/12

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.05.2012 08:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
RIFF, spol. s r. o., Komárno
c/a
Ing. Ján Korčmároš - SKP EURO INVESTA, a. s.