1Obo 15/12

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.05.2012 08:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
JUDr. D. Pohovej, SKP TAZ, a. s. v likv.
c/a
František Klačan