1ObdoV/48/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2013 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Juraj Seman
JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Beáta Miničová


Účastníci:
Víno Nitra, spol. s r. o.,
c/a
Vitis Pezinok, spol. s r. o.