1ObdoV/31/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2012 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Bystrická dopravná spol., a. s., Banská Bystrica
c/a
JUDr. Matušková PhDr., SKP GRANUS Holding,
a. s. a spol.