1OBdoV/19/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2012 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Peter Dukes
JUDr. Beata Miničová
JUDr. Alna Priecelová


Účastníci:
Credit Clearing Center, a. s. Bratislava
c/a
Ferdinand Kiss a spol.