1Obdo/22/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2014 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
FORTE BOJNICE a. s., Prievidza

c/a

VAVRO, spol. s. r. o., Bratislava

o zaplatenie sumy 31 202,57 eur