1MObdoV/3/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 12:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman

Členovia senátu: JUDr. Anna marková
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Beata Miničová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
ST. NICOLAUS, a. s. Litovský Mikuláš
c/a
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava