1MObdoV/10/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2012 12:00
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Juraj Seman
JUDr. Darina Ličková
JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Beata Miničová


Účastníci:
OTP Banka Slovensko, a. s. Bratislava
c/a
Ing. Krištof - SKP Mäsokombinát Prievidza, a.s.