1MObdoV/10/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2013 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Anna Marková
JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Sei Duk Kim, Piešťany
c/a
Róbert Číž a spol.
zrušené