1MObdo/4/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Andrea Moravčíková PhD.
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
Carion Slovakia, a. s., Banská Bystrica
c/a
IVOTRANS, s.r.o., Párnica