1MObdo/3/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2014 09:35
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Globe International LTD s.r.o.

c/a

Ing. Dana Púpavová

o zaplatenie sumy 5 902,58 eur s prísl.

ZRUŠENÉ