1MCdo/8/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.06.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Miniksterstvo financií SR
c/a
Ing. PhDr. Michal Suchoba