1MCdo/5/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.06.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Milan Deák
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Ladislav Lizák
c/a
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky