1MCdo/3/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.09.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu:


Účastníci:
Nataša Farkasová
c/a
UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava