1MCdo 8/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. jana Bajánková
JUDr. Jana Cisárová


Účastníci:
Ministerstvo financií SR c/a
Ing. PhDr. Michal Suchoba