1MCdo 6/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánková
JUD. Viera Petríková


Účastníci:
Juraj Vitek
c/a
AUTOPOLIS, s.r.o.