1M Obdo V 7/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2012 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Juraj Seman
JUDr. Anna Marková
Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Jana Zemaníková


Účastníci:
Ing. Emil Čerevka, SKP, Bratislava
c/a
VESEC GROUP, s.r.o., Bojnice a spol.