1Cdo/47/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.11.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Dagmar Slamková a spol.
c/a
Ing. Marián Ševčík