1Cdo/3/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.12.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Milan Deák
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Petra Vaceková
c/a
Ing. Stanislav Markus