1Cdo/230/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.08.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Milan Deák
JUDr. Jana Cisárová


Účastníci:
Juraj Mahdiar c/a
Slavomír Gašpar