1Cdo/162/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.05.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Milan Deák


Účastníci:
Anna Semková a spol.
c/a
Mgr. Ján Zemjanek