1Cdo/156/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
AQATREND, s.r.o.
c/a
Marián Chabreček