1Cdo/150/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.02.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Július Makranský a spol.
c/a
JUDr. Závodská - SKP Semenár.št.majetok KE-Šaca