1Cdo/150/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Milan Deák


Účastníci:

Union Market , s.r.o. c/a
SR - Ministerstvo spravodlivosti SR