1Cdo/112/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Milan Deák
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava
c/a
Ľubomír Lukáč