1Cdo 43/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.02.2012 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Milan Deák
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Metro Cash § Carry Slovakia, s.r.o.
c/a
Martin Srna a spol