1Cdo 26/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.05.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánkvoá
JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Terézia Podkopčanová a spol. c/a
Marcel Komačka a spol.