1Cdo 132/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Milan Deák


Účastníci:
RIKAP, s.r.o. Košice
c/a
Juraj Hegedus