5 To 13/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D. B. a spol. pre § 252/1a,c,3 Tr. zák. a iné