1 Dso 5/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.03.2012 12:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. D. Ch.