6 Tdo 40/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.02.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P.J., § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ Tr. zák. a iné